STRA?ACY OSP KSRG GROMNIK

PREZES - Kucharzyk Andrzej

NACZELNIK - Kucharzyk Artur

Z-ca NACZELNIKA-Nowak Krzysztof

SEKRETARZ - Burnat Tomasz

SKARBNIK - Kras Jan

GOSPODARZ - S?owik Wojciech

CZ?ONEK ZARZ?DU

 • Kucharzyk Rafa?
 • Witwicki Marcin
 • Wrbel Rafa?

KOMISJA REWIZYJNA

 • Kras Krzysztof
 • Malazdra Grzegorz
 • Majewski Janusz

JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA:

 • Kucharzyk Artur
 • Burnat Tomasz
 • Kucharzyk Andrzej
 • Kucharzyk Rafa?
 • Nowak Krzysztof
 • Kras Jan
 • Kras Krzysztof
 • Majewski Janusz
 • Gniadek Andrzej
 • Krl Krzysztof
 • Krl Pawe?
 • S?owik Wojciech
 • Turski Marian
 • Zieli?ski ?ukasz
 • Burnat Bart?omiej
 • Burnat Dawid
 • Wrbel Rafa?
 • W?troba Piotr
 • Witwicki Marcin
 • Wjcik Grzegorz
 • Wjcik Krzysztof
 • Chwistek Paulina
 • S?owik Grzegorz
 • Kras Tomasz
 • Wrbel Tobiasz
 • Rejkowicz Marek
 • Malski Daniel

CZ?ONKOWIE ZWYCZAJNI

 • Bajorek Marcin
 • Uchwat Marcin
 • Maniak Zdzis?aw
 • Pozna?ski Krzysztof
 • Pozna?ski Mariusz
 • Wjcik Marcin
 • S?owik Micha?

CZ?ONKOWIE HONOROWI:

 • Bajorek W?adys?aw
 • Kurczab Kazimierz
 • Burnat Andrzej
 • Kurczab Mieczys?aw

 

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

 • 997 - Policja.
 • 998 - Stra? Po?arna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 112 - Numer alarmowy
 • 991 - Pogotowie energetyczne
 • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.