Sprz?t - Samochody

GBArt 2,5/16 MAN TGM 13.280 Numer Operacyjny: 369[k]89

Wyposa?enie:

 • radiostacja samochodowa Motorola GM 360
 • 2 x radiostacja nasobna Motorola GP 360
 • radiostacja nasobna Motorola GP 340 + laryngofon
 • radiostacja nasobna Motorola GP 300
 • detektor wielogazowy TETRA 3
 • aparat fotograficzny
 • 4 latarki survivor C4 LED
 • 2 latarki gourdsman + nak?adki
 • 4 sygnalizatory bezruchu MOTION SCOUT
 • 4 aparaty powietrzne AUER AIR GO PRO
 • 2 x butle stalowe 6L
 • 4 x maska Ultra Elit PS MAX
 • 2 x szelki bezpiecze?stwa
 • pilarka do drewna STIHL
 • pi?a do ci?cia betonu i stali STIHL
 • Zestaw Hydrauliczny LUKAS:
 • pompa hydrauliczna P620 SG-S,
 • rozpierak ramieniowy Lukas SP 310
 • zestaw ?a?cuchw do SP 310
 • no?yce hydrauliczne S 510
 • rozpierak kolumnowy R412
 • pi?a szablastaMILWAUKEE LES18
 • 2 x zabezpieczenie AIR BAG
 • podk?ady stabilizacyjne LUKAS
 • zesp? pr?dotwrczy stacjonarny
 • przed?u?acz profesional 40m
 • narz?dzie wielofunkcyjne HOOLIGAN
 • opryskiwacz ci?nieniowy
 • kpl. do oznakowania terenu akcji
 • sprz?t burz?cy
 • zestaw kominiarski
 • 2 linki ratownicze
 • 2 x ga?nica proszkowa 6 kg
 • zestaw PSP R1 + deska ortopedyczna Iron Duck + szyny Kramera
 • kamizelka KED
 • 2 x buty wodery
 • sorbent compact + zapory sorpcyjne
 • skrzynka narz?dziowa
 • pompa p?ywaj?ca Niagara
 • pompa szlamowa Honda
 • elektryczna pompa szlamowa AS
 • armatura wodna (pr?downice, zbieracze, redukcje, klucze, smoki, rozdzielacze)
 • 8 x W-75
 • 6 x W-52
 • szybkie natarcie 60m
 • stojak hydrantowy BBB
 • klucz do hydrantu podziemnego
 • sito kominowe
 • hydronetka
 • sintan 30l
 • bojka ratunkowa
 • rzutka ratownicza
 • 4 x kamizelka ratunkowa
 • wentylator osiowy RAMFAN
 • agregat pr?dotwrczy + stojak + naja?nice
 • drabina D 10W
 • drabina s?upkowa
 • 3 w??e ssawne W-110
 • 2 bosaki
 • ?opaty, miot?y, wid?y

GCBA 7/32 Jelcz Numer Operacyjny 369[k]87

Wyposa?enie:

 • radiostacja samochodowa MOTOROLA GM 360
 • radiostacja nasobna MOTOROLA GP080
 • radiostacja nasobna MT 2100
 • 2 sygnalizatory bezruchu AUER
 • 2 aparaty powietrzne AUER AIR GO PRO
 • 2 latarki survivor
 • Zestaw PSP R1+ deska ortopedyczna Iron Duck
 • 10 x W-75
 • 10 x W-52
 • sprz?t burz?cy
 • kpl do oznakowania terenu akcji
 • pi?a do ci?cia drewna HUSQVARNA
 • pr?downice wodne, pianowe, zbieracze, smoki, klucze, rozdzielacze, wysysacze
 • 2 bosaki
 • 2 ga?nice proszkowe 6 kg
 • szybkie natarcie
 • drabina nasadkowa DN 2,7
 • 2 x w??e ssawne W-110
 • 2 linki ratownicze
 • 2 mostki przejazdowe
 • deteor 60l
 • ?opaty, miot?y, wid?y

SLbus MERCEDES + przyczepa Numer Operacyjny 369[k]88

Opis:

 • radiostacja samochodowa MOTOROLA GM 360
 • kpl. do oznakowania terenu akcji

Samochd SLbus jest wykorzystywany do przewozu ratownikw jak i rwnie? do transportu na miejsce zdarzenia potrzebnego sprz?tu. Zestaw samochd + przyczepa najcz??ciej jest wykorzystywany w dzia?aniach przeciw powodziowych.

 

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

 • 997 - Policja.
 • 998 - Stra? Po?arna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 112 - Numer alarmowy
 • 991 - Pogotowie energetyczne
 • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.