Rekrutacja

Ochotnicza Stra? Po?arna w Gromniku , zaprasza wszystkich ktrzy wyra?aj? ch?? niesienia pomocy ludziom, w swoje szeregi. Aby zosta? cz?onkiem elitarnej jednostki stra?y po?arnej ktra od 1995 roku jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Ga?niczym i niesie pomoc ludziom od 1924 r. , nale?y przyj?? do naszej remizy, na zbirki ktre odbywaj? si? co pi?tek. Droga ktr? trzeba przeby? by zosta? jednym z nas:

 1. Przyjd? do naszej remizy na zbirki ktre odbywaj? si? co pi?tek,

 2. Po wykazaniu ch?ci do bycia stra?akiem ochotnikiem, zarz?d na wniosek naczelnika rozpatrzy Twoj? kandydatur?,

 3. Po okresie prbnym zostaniesz skierowany na badania lekarskie,

 4. Nast?pnie zostaniesz skierowany na kurs Podstawowy cz. 1 ktry odbywa si? w Komendzie Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Tarnowie

 5. Warunkiem do brania udzia?u w akcjach jest pozytywna opinia lekarska, zaliczony kurs podstawowy i uko?czone 18 lat.

Stra?ak Ochotnik Ci?gle si? szkoli, przez PSP s? organizowane Kursy:

- Podstawowy cz.1

- Podstawowy cz. 2 ( zalicza si? specjaln? komor? dymow?, po pozytywnym zaliczeniu mo?na u?ywa? aparatw ochrony drg oddechowych)

- Kurs ratownictwa drogowego

- Kurs operatora sprz?tu

- Kurs Ratownika Przedmedycznego

- Kurs Dowdcw OSP

- Kurs Naczelnikw OSP

- Kurs Komendantw Gminnych

Oraz wiele innych np. chemicznych , p. powodziowych

Szkolenia odbywaj? si? rwnie? w naszej jednostce, odpowiedzialny za to jest naczelnik OSP, niejednokrotnie ?wiczone s? wypadki drogowe, po?ary i inne zdarzenia .

Chcesz zrobi? co? innego? Chcesz nie?? pomoc? Nie czekaj, przyjd? do nas i zacznij realizowa? now? pasj?!

 

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

 • 997 - Policja.
 • 998 - Stra? Po?arna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 112 - Numer alarmowy
 • 991 - Pogotowie energetyczne
 • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.