AKTUALNO?CI :
Kolizja w Siemiechowie.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

24.08.2014 r.

Tu? przed godzin? 16 zostali?my zadysponowani do kolizji w miejscowo?ci Siemiechw. Na ostrym zakr?cie samochd osobowy ktrym podr?owa?o 3 osoby w tym dwjka dzieci wypad? z drogi i wpad? do rowu. Dzia?ania zast?pw stra?y polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , neutralizacji wyciekw. Osoby podr?uj?ce pojazdem zosta?y przebadane na miejscu zdarzenia i nie wymaga?y hospitalizacji. W dzia?aniach trwaj?cych 1 godzin? bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GLBMRt OSP Siemiechw, JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska), Policja , oraz zesp? Ratownictwa Medycznego.

 
Kolejny po?ar... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

12.08.2014r.

O godz. 10.39 zostali?my zadysponowani do po?aru w budynku mieszkalnym w Siemiechowie. Do zdarzenia wyjechali?my zast?pami GBARt oraz GCBA. Po doje?dzie na miejsce po?aru sytuacja wygl?da?a nast?puj?co: po?arem obj?te jest pomieszczenie kuchni, w ca?ym budynku panuje du?e zadymienie, osoby przebywaj?ce w domu opu?ci?y go przed naszym przyjazdem. Dzia?ania nasze polega?y na sprawieniu linii ga?niczej (OSP Siemiechw),od??czeniu pr?du w budynku, wprowadzeniu roty wyposa?onej w ODO do budynku celem ugaszenia po?aru i przeszukaniu budynku pod wzgl?dem osb poszkodowanych ( OSP Gromnik), usuni?ciu nadpalonych elementw, przewietrzeniu budynku przy u?yciu wentylatora osiowego. W dzia?aniach bra?y udzia?: GLBMRt GCBA OSP Siemiechw, GBARt GCBA OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw ( Posterunek Siedliska), pogotowie energetyczne, Policja Ci??kowice.

 
Po?ar samochodu... PDF Drukuj Email

11.08.2014r.

O godz.7.50 zostali?my zadysponowani po po?aru samochodu dostawczego na ulicy Krynickiej w Gromniku. Po doje?dzie na miejsce zdarzenia zast?pu GBARt sytuacja wygl?da?a nast?puj?co: samochd dostawczy znajdowa? si? na poboczu drogi DW 977 wst?pnie przygaszony przez kierowc?. Dzia?ania nasze polega?y na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego pr?du wody w celu dogaszenia komory silnika w samochodzie dostawczym. W dzia?aniach bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw (Posterunek Siedliska), Policja Ci??kowice.

 
Pracowity pocz?tek weekendu... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

08.08.2014r.

O godz 15.10 zostali?my zadysponowani do po?aru transformatora na ulicy Zak?adowej w Gromniku. Po doje?dzie na miejsce po?aru zast?pu GBARt stwierdzono ?e spaleniu uleg?a izolacja przewodu w transformatorze. Dzia?ania stra?akw ograniczy?y si? do zabezpieczenia miejsca po?aru do przyjazdu pogotowia energetycznego. W dzia?aniach bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw ( Posterunek Siedliska), pogotowie energetyczne Ci??kowice. Zast?py po oko?o p? godz. wrci?y do remiz i..... godz. 22.14 zostajemy zadysponowani do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ci??arowym w miejscowo?ci Siemiechw. Po doje?dzie na miejsce zdarzenia sytuacja wygl?da?a nast?puj?co: samochd osobowy zderzy? si? z samochodem ci??arowym z naczep?, osoby podr?uj?ce opu?ci?y pojazdy o w?asnych si?ach. Z chwil? przybycia na miejsce naszego zast?pu KDR podj?? decyzj? o wstrzymaniu ruchu na DW 980 ze wzgl?du na wycieki p?ynw eksploatacyjnych z rozbitych pojazdw zagra?aj?ce innym uczestnikom ruchu, po neutralizacji wyciekw ruch zosta? ponownie wznowiony. Rwnocze?nie na miejsce zdarzenia dotar? zespo?y ratownictwa medycznego ( P Szerzyny oraz S Tuchw) ktrym zosta?y przekazane osoby podr?uj?ce samochodem osobowym i po przebadaniu zosta?y na miejscu zdarzenia. Po usuni?ciu pojazdw w bezpieczne miejsce zast?py wrci?y do remiz. W dzia?aniach bra?y udzia?: GLBMRt OSP Siemiechw, GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw ( Posterunek Siedliska), Pogotowie Ratunkowe Szerzyny, Tuchw, ?ososina (zawrcone z drogi), Policja Ci??kowice.

 
Godzina "W"... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

01.08.2014 W ca?ym kraju odby?y si? uroczysto?ci zwi?zane z uczczeniem pami?ci o bohaterach Powstania Warszawskiego. Rwnie? w naszej miejscowo?ci o godz 17 na minut? rozleg? si? d?wi?k syreny stra?ackiej. Tak po raz kolejny rwnie? w naszej spo?eczno?ci uczcili?my pami?c o bohaterach Powstania Warszawskiego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.