AKTUALNO?CI :
Zabezpieczenie l?dowiska dla ?mig?owca LPR... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

09.03.2015 r.

O godz. 15.43 zostali?my zadysponowani do zabezpieczenia l?dowiska dla ?mig?owca LPR-u w Gromniku na boisku sportowym. W dzia?aniach bra?y udzia? GBARt OSP KSRG Gromnik, GBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska) , Zesp? Ratownictwa medycznego P-6 Gromnik , Ratownik 6 HEMS Krakw oraz Policja.

 
Kolizja na DW 977.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

08.03.2015 r.

O godz. 16.06 zostali?my zadysponowani do zdarzenia drogowego na ulicy Krynickiej w Gromniku. Po doje?dzie na miejsce stwierdzono ?e samochd osoby wpad? w po?lizg i uderzy? w bariery energoch?onne. W samochodzie podr?owa?a jedna osoba ktra odmwi?a pomocy medycznej i pozosta?a na miejscu zdarzenia. Dzia?ania przyby?ego na miejsce zast?pu polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odpi?ciu akumulatora, sorpcji wyciekw p?ynw eksploatacyjnych, usuni?ciu pojazdu w bezpieczne miejsce. W dzia?aniach bra?y udzia? GBARt OSP KSRG Gromnik oraz Policja. Fotorelacja GROMNIK24.PL

 
Wypadek w Siemiechowie... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

06.03.2015 r.

O godz. 1.22 zostali?my zadysponowani do zdarzenia drogowego w miejscowo?ci Siemiechw. Po doje?dzie na miejsce okaza?o si? ?e samochd dostawczy w ktrym podr?owa?o czterech m??czyzn wpad? w po?lizg, zjecha? do rowu i uderzy w drzewo. Poszkodowana zosta?a jedna osoba ktra zosta?a przewieziona do szpitala na dalsze badania. Dzia?ania przyby?ych na miejsce zast?pw stra?y polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odpi?ciu akumulatora oraz sprawdzeniu pojazdu pod wzgl?dem ewentualnych wyciekw. W dzia?aniach bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GLBRt OSP Siemiechw, GBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska) , Zesp? Ratownictwa medycznego P-6 Gromnik oraz Policja. Fotorelacja GROMNIK24.PL

 
OTWP - wyniki , kolejne etapy... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

13 lutego w remizie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku przeprowadzili?my etap lokalny Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej. Grupa 20 m?odych osb zosta?a podzielona na grupy ze wzgl?du na szko?? do jakiej ucz?szczaj?, oraz rozpocz?? si? etap pisemny. Po ocenieniu przez komisj? testw i po og?oszeniu wynikw pisemnych przyst?pili?my do fina?u czyli etapu ustnego. Po tym etapie przyszed? czas na ko?cowe wyniki :

Szko?a Podstawowa:

1 miejsce Oskar Reczkowski

2 miejsce Kamil Obrzut

Szko?a Gimnazjalna:

1 miejsce Pawe? Witwicki

2 miejsce Maciej Pytko

3 miejsce Daniel Sikora

Szko?a Ponadgimnazjalna:

1 miejsce Grzegorz S?owik

2 miejsce Daniel Malski

Osoby wy?ej wymienione , reprezentowa?y nasz? jednostk? na etapie Gminnym ktry odby? si? 4 marca 2015 r. , gdzie odnie?li?my nie w?tpliwy sukces, czterech naszych podopiecznych b?dzie reprezentowa?o nasz? Gmin? w etapie powiatowym a s? to:

Oskar Reczkowski, Pawe? Witwicki, Grzegorz S?owik oraz Daniel Malski. Pozostali nasi reprezentanci zaj?li rwnie? wysokie miejsca na podium oraz tu? po za nim. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy ponownie!

relacja z etapu Gminnego : GMINA GROMNIK

 
Turniej wiedzy po?arniczej etap szkolny-lokalny... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

OG?OSZENIE!: Informujemy ?e Turniej Wiedzy Po?arniczej etap-lokalny odb?dzie si? w Pi?tek 13.02.2015 r. o godzinie 18:00 w budynku Remizy Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku. Informujemy ?e materia?y szkoleniowe dla ch?tnych znajduj? si? w sekretariacie Zespo?u szk? w Gromniku oraz na naszej stronie w dziale "M?odzie?wka". Przypominamy ?e Turniej odb?dzie si? w trzech grupach wiekowych : szko?a podstawowa, szko?a gimnazjalna, oraz szko?a ponadgimnazjalna. Zapraszamy!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.