AKTUALNO?CI :
Uszkodzony dach.. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

30.03.2015 r.

O godz 16.20 dostali?my zg?oszenie o uszkodzonym dachu na budynku mieszkalnym na Osiedlu Jagiello?skim w Gromniku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okaza?o si? ?e pod wp?ywem silnych podmuchw wiatru uszkodzeniu uleg? dach kryty dachwk? na budynku mieszkalnym. Dzia?ania nasze polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zabezpieczeniu dachu. W dzia?aniach bra?y udzia? GBARt 2,5/16 OSP KSRG Gromnik, GCBARt 5/32 Posterunek Siedliska.

 
Uszkodzony gazoci?g. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

26.03.2015r.

O godz 16.38 zostali?my zadysponowani do uszkodzonej rury z gazem na ulicy Gen. Sikorskiego w Gromniku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okaza?o si? ?e koparka pracuj?ca na prywatnej posesji uszkodzi?a rur? z gazem. Dzia?ania przyby?ych na miejsce jednostek polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji mieszka?cw okolicznych domw, rozwini?ciu linii ga?niczych. Dzia?ania prowadzone by?y do czasu zamkni?cia wycieku gazu przez pogotowie gazowe. W dzia?aniach bra?y udzia? GBARt 2,5/16 OSP KSRG Gromnik, GCBARt 5/32 Posterunek Siedliska, Pogotowie Gazowe, Policja.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

25.03.2015 r.

O godz. 14.37 zostali?my zadysponowani do po?aru trawy na ul. Tarnowskiej w Gromniku. Po przybyciu na miejsce zast?pu GCBA okaza?o si? ?e po?arem obj?te by?o oko?o pi?ciu arw trawy a po?ar zagra?a budynkowi mieszkalnemu. Dzia?ania polega?y na podaniu jednego pr?du wody na pal?ce si? nieu?ytki oraz dogaszeniu przy pomocy t?umic. W dzia?aniach trwaj?cych blisko godzin? bra?y udzia? GCBA 6/32 OSP KSRG Gromnik, GCBARt 5/32 Posterunek Siedliska.

 
Weso?ych ?wi?t! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Z okazji ?wi?t Wielkiej Nocy , ?yczymy naszym sympatykom, kolegom druhom , go?ciom naszej strony internetowej ?wi?t sp?dzonych w rodzinnej atmosferze, przepe?nionych spokojem i rado?ci?.Zarz?d oraz cz?onkowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku.

 
Po?ar Trawy... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

10.03.2015 r.

O godz. 18.12 zostali?my zadysponowani do po?aru trawy w miejscowo?ci Golanka. Po doje?dzie na miejsce okaza?o si? ?e po?arem obj?ta jest trawa w przydro?nym rowie DW 980 a dym utrudnia ruch na drodze wojewdzkiej. Dzia?ania przyby?ego na miejsce zast?pu polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszenia po?aru przy pomocy podr?cznego sprz?tu. W dzia?aniach bra? udzia? zast?p GBARt OSP KSRG Gromnik.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.