AKTUALNO?CI 2013 r.
Przerwane ?wi?towanie... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

24.12.2013r.

O godzinie 18:15 gdy wi?kszo?? naszych druhw zasiad?a do wigilijnego sto?u rozleg? si? d?wi?k syreny. Zostali?my zadysponowani do po?aru budynku mieszkalnego w Chojniku. Po doje?dzie na miejsce dzia?ania stra?akw polega?y na pracach rozbirkowych aby dosta? si? do miejsca w ktrym pojawia? si? ogie? i dym. Po rozebraniu i usuni?ciu nadpalonych elementw ktre wcze?niej ugasili mieszka?cy, sprawdzono budynek i zako?czono dzia?ania ktre trwa?y oko?o 1 godzin?. Udzia? w zdarzeniu bra?y udzia?: GBARt,GCBA OSP KSRG Gromnik, GCBA,SLRT OSP KSRG Chojnik, GCBARt JRG 2 Tarnw(posterunek Siedliska) Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz energetyczne.

 
Bo?onarodzeniowe ?yczenia... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Niech ?wi?ta Bo?ego Narodzenia i Wigilijny Wieczr, jak i ca?y nadchodz?cy 2014 rok, up?yn?? wam, nasi drodzy go?cie , sympatycy, koledzy Druhowie pod znakiem rodzinnego ciep?a, rado?ci oraz spokoju.

Zarz?d oraz Cz?onkowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku

 
Tradycyjnie... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Jak co roku w ostatni? zbirk? przed ?wi?tami nasi najm?odsi druhowie stroili bo?onarodzeniow? choink?. Dru?yna M?odzie?owa stawi?a si? na tyle licznie na "ubieranie" choinki ?e trzeba by?o si? podzieli? na grupy aby ka?dy mg? zawiesi? ozdob?. Po 40 minutach ci??kiej lecz weso?ej pracy zab?ysn??a blaskiem ?wiate?ek, ?a?cuchw, oraz bombek pi?kna choinka. Najm?odszych druhw w nagrod? nie omin?? ?w. Miko?aj ktry za pomoc? opiekuna przekaza? wszystkim s?odkie prezenty. Efekty pracy naszych nast?pcw mo?na zobaczy? w galerii.

 
Ma?y po?ar... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

17.12.2013r.

O godzinie 10:48 zostali?my zadysponowani do po?aru wysypiska ?mieci na cmentarzu parafialnym w Gromniku. Do zdarzenia wyjecha? zast?p GBARt . Po doje?dzie na miejsce okaza?o si? ?e pali si? oko?o 30 m2 wysypiska ?mieci. Ogie? zagra?a? pobliskiemu budynkowi gospodarczemu. Dzia?ania stra?akw polega?y na podaniu jednego pr?du wody w natarciu. Po ugaszeniu przyst?piono do przerzucenia i przelania pogorzeliska. Dzia?ania trwa?y 1 godzin?.

 
Wypadek na DW 980... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

15.12.2013r.

36 minut po p?nocy zostali?my zadysponowani do wypadku drogowego w Siemiechowie na drodze wojewdzkiej nr 980. Po doje?dzie na miejsce okaza?o si? ?e samochd osobowy wypad? z drogi i po ?ci?ciu drzewa, oraz ogrodzenia wywrci? si? na bok i zatrzyma? si? na prywatnej posesji. Samochodem podr?owa?y 2 osoby, ktrym przed przyjazdem pogotowia ratunkowego, stra?acy udzielili pomocy medycznej. Nast?pnie osoby te zabrane zosta?y do szpitala. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozbitego pojazdu, neutralizacji wyciekw . Nast?pnie dzia?ania skupia?y si? na o?wietlaniu miejsca zdarzenia gdzie czynno?ci prowadzi? wydzia? ruchu drogowego Tarnowskiej policji. W dzia?aniach trwaj?cych 1,5 godziny bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GLBMRT OSP Siemiechw, GCBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska), Pogotowie Ratunkowe : (P Gromnik, S Tuchw), Policja (komisariat Ci??kowice, Zakliczyn , oraz Wydzia? Ruchu Drogowego Tarnw)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.