AKTUALNO?CI 2012r. :
Zako?czenie roku mi?ym akcentem... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Rok 2012 zako?czyli?my mi?ym akcentem goszcz?c w Naszej remizie delegacj? z s?siedniej jednostki OSP Siemiechw. Powodem wizyty druhw z Siemiechowa by? odbir sprz?tu hydraulicznego LUKAS( pompa hydrauliczna GO 3T oraz no?yco- rozpieracz LKS 35 EN) ktry zosta? przekazany przez Nasz? jednostk?. ?yczymy druhom rado?ci z pozyskanego sprz?tu, niech s?u?y jak najlepiej przez d?ugie lata, oby by? u?ywany przede wszystkim na ?wiczeniach a je?eli zajdzie taka potrzeba niech sprawnie s?u?y podczas akcji ratowniczych.Zdj?cia w Galerii.

Wszystkim druhom, mieszka?com oraz sympatykom po?arnictwa sk?adamy ?yczenia SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU 2013!! ZARZ?D oraz DRUHOWIE JEDNOSTKI OSP KSRG GROMNIK

 
Po?ar samochodu... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

29.12.2012 r.

O godzinie 19:30 zostali?my zadysponowani do po?aru samochodu osobowego w Gromniku na ul. Krynickiej (zjazd z ronda w kierunku Ci??kowic). Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu pr?du w natarciu na p?on?cy pojazd, zabezpieczeniu instalacji gazowej pojazdu. W dzia?aniach trwaj?cych godzin? bra?y udzia? GBARt OSP KSRG Gromnik, GBARt JRG 2 Tarnw( posterunek Siedliska), oraz Policja.

 
Weso?ych ?wi?t oraz Szcz??liwego Nowego Roku! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

?wi?t Bo?ego Narodzenia sp?dzonych w rado?ci, spokoju , mi?o?ci, oraz szcz??liwego Nowego 2013 roku

?ycz? Cz?onkowie oraz Zarz?d Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku

 
Po?ar sadzy... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

20.12.2012r.

W godzinach popo?udniowych zostali?my zadysponowani do po?aru sadzy w kominie na ul. Sikorskiego. Dzia?ania stra?akw polega?y na wygaszeniu pieca C.O, oraz ugaszeniu p?on?cej sadzy w kominie, oraz sprawdzeniu pomieszcze? przy pomocy detektora wielogazowego. Dzia?ania stra?akw trwa?y ok. 1 godziny i bra?y w nich udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska).

 
Po?ar na poddaszu.. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

12.12.2012 r.

W godzinach po?udniowych zostali?my zadysponowani do po?aru na ul. Krynickiej w Gromniku. Po doje?dzie na miejsce okaza?o si? ?e wok? przewodu kominowego zapali?a si? pod?oga. Dzia?ania stra?akw polega?y na ugaszeniu i rozebraniu nadpalonych elementw, przewietrzeniu mieszkania oraz sprawdzeniu pomieszcze? detektorem wielogazowym. W dzia?aniach trwaj?cych 1,5 godz. bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GBARt JRG 2 Tarnw ( posterunek Siedliska).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.