AKTUALNO?CI 2011r. :
?wiczenia... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

30.12.2011r.

Rok 2011 zako?czyli?my ?wiczeniami z zakresu Ratownictwa Drogowego. Za?o?eniem ?wicze? by?o doskonalenie technik gaszenia pojazdw, ewakuacji osb poszkodowanych zakleszczonych w samochodach. Pierwszym z za?o?e? by?o ugaszenie p?on?cego samochodu osobowego, nast?pnie ?wiczono ewakuacj? osb poszkodowanych bez u?ycia sprz?tu hydraulicznego, nast?pnie z u?yciem sprz?tu hydraulicznego. Najwi?ksz? uwag? skupiono na nowym dodatkowym wyposa?eniu naszego rozpieracza ramieniowego SP 310 jakim s? ?a?cuchy KSV 11. S? to specjalnie badane i atestowane ?a?cuchy przeznaczone g?wnie do odginania kolumny kierowniczej. Zdj?cia z ?wicze? dost?pne w Galerii.

 
Kolizja na DW 977... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

29.12.2011 r.

Do ostatniej interwencji w starym roku zostali?my zadysponowani o godzinie 20:52 , na DW 977 w miejscowo?ci Gromnik dosz?o do kolizji 1 samochodu. Samochd uderzy? w znak drogowy, nast?pnie znalaz? si? po drugiej stronie jezdni ko?cz?c podr? w rowie. Do zada? stra?akw przyby?ych na miejsce nale?a?o: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozbitego pojazdu, neutralizacji wyciekw. W dzia?aniach trwaj?cych 1 godzin? bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw ( posterunek Siedliska), Policja, Pogotowie Ratunkowe (" S" Tuchw).

 
Stra?ackie ?yczenia... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

24.12.2011 r.

Na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia , ?yczymy wszystkim naszym sympatykom zdrowych, pogodnych, rodzinnych, pe?nych ?yczliwo?ci i B?ogos?awie?stwa Bo?ego ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Naszym kolegom stra?akom ?yczymy ?wi?tecznej atmosfery podczas s?u?by, opieki ?w. Floriana w nadchodz?cym 2012 roku oraz tylu szcz??liwych powrotw co wyjazdw z jednostek. Weso?ych ?wi?t!

Zarz?d oraz Cz?onkowie

Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku

 
Po?ar sadzy w kominie... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

20.12.2011 r.

Do po?aru sadzy w przewodzie kominowym zostali?my zadysponowani 20 grudnia o 9:28 na ul. Krynick? w Gromniku. Dzia?ania polega?y na wygaszeniu pieca, oraz ugaszeniu p?on?cej sadzy za pomoc? ga?nic proszkowych. Dzia?ania trwa?y oko?o 1,5 godziny i bra? w nich udzia? zast?p GBARt z naszej jednostki.

 
Po?ar sadzy... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

3.12.2011r.

O godzinie 16:28 zostali?my zadysponowani do miejscowo?ci Polichty gdzie w budynku mieszkalnym p?on??a sadza w kominie. Dzia?ania stra?akw polega?y na: wygaszeniu pieca i ugaszeniu p?on?cej sadzy za pomoc? ga?nicy proszkowej. Po zako?czonych dzia?aniach obiekt zosta? przekazany w?a?cicielowi. W dzia?aniach bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw(posterunek Siedliska).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.